Impresum

Firma/Adresa


Hügli Food s.r.o.

Nádražní 426

28144 Zásmuky u Kolína

Česká republika

 

info@huegli.cz

Phone: .+420 321 759 640

 

Zastoupena

Jiří Němeček
Pavel Coufal

 

Obchodní rejstřík

IČ: 16193440        DIČ: CZ16193440

firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 2591

 

Koncepce, design a vývoj

insign GmbH

Schaffhauserstrasse 215

8152 Glattbrugg

www.insign.ch

info@insign.ch

 

 

Odpovědnost

 

  1. Za obsah online nabídky autor nepřebírá žádnou odpovědnost (aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací). Nároky na odpovědnost vůči autorovi týkající se hmotných nebo nehmotných škod způsobených použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud nelze prokázat, že autor jednal úmyslně nebo s hrubou nedbalostí. Chyba existuje. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního upozornění nebo dočasně či trvale zastavit publikování. 
  2. Reference a odkazy v případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky ("hyperlinky"), které se nacházejí mimo oblast odpovědnosti autora, by povinnost odpovědnosti vstoupila v platnost pouze v případě, kdy je autorovi obsah znám a je pro něj technicky možné a přiměřené zabránit použití v případě nezákonného obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazu nebyl na odkazovaných stránkách rozpoznatelný žádný nelegální obsah. Autor nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu, obsah nebo autorství odkazovaných/propojených stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu na všech odkazovaných/propojených stránkách, které byly po vytvoření odkazu změněny. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a odkazy uvedené v rámci vlastních webových stránek autora, jakož i na záznamy třetích stran v knihách hostů zřízených autorem, diskuzní fóra, adresáře odkazů, seznamy adresátů a všechny další formy databází, k jejichž obsahu lze přistupovat. navenek. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vyplývající z použití nebo nepoužití takových informací je odpovědný výhradně poskytovatel stránky, na kterou bylo odkazováno, nikoli osoba, která na příslušnou publikaci pouze odkazuje prostřednictvím odkazů. 
  3. Autorské právo a právo ochranných známek se autor snaží respektovat - autorská práva k obrázkům, grafikám, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat obrázky, grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo používat grafiku bez licencí, audio dokumenty, videosekvence a texty . Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami bez omezení podléhají ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob, by neměl být vyvozován na základě jejich pouhé zmínky! Autorská práva na publikované objekty vytvořené autorem zůstávají výhradně autorovi stránek. Reprodukce nebo použití takové grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora povoleno. 
  4. Právní platnost tohoto vyloučení odpovědnosti (toto zřeknutí se odpovědnosti) je třeba chápat jako součást internetové nabídky, ze které byl na tuto stránku učiněn odkaz. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již nebo zcela neodpovídají platnému právnímu stavu, zůstávají zbývající části dokumentu svým obsahem a platností nedotčeny.


Compliance Bell Food Group

https://www.bellfoodgroup.com/de/bell-food-group/corporate-governance/#compliance