Zásady ochrany osobních údajů společnosti Hügli Food s.r.o. 

Správce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ("GDPR") a Zákona o zpracování osobních údajů (č. 110/2019):
 
Hügli Food s.r.o. 
Zásmuky u Kolína, Nádražní 426, PSČ 28144
E-mail: info@huegli.cz     
 
Pokud budete mít jakékoliv dotazy či požadavky týkající se Vašich osobních údajů nebo budete chtít uplatnit svá práva subjektu údajů, můžete nás kontaktovat na adrese: 
 
datenschutz.CH@bellfoodgroup.com 
 
Výslovně upozorňujeme, že při použití e-mailové adresy není její obsah brán na vědomí výhradně naším pověřencem pro ochranu osobních údajů. Pokud si chcete vyměnit důvěrné informace, kontaktujte nás prosím nejprve přímo prostřednictvím této e-mailové adresy.
 
1. Rozsah a účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje návštěvníků našich webových stránek zpracováváme v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, které se na daný proces vztahují, a v zásadě pouze proto, abychom mohli poskytovat funkční webové stránky a definovat, kontrolovat a realizovat náš obsah, strategie, nabídky a služby. 
 
Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné pro doručení webové stránky do počítače uživatele. Za tímto účelem musí IP adresa zůstat uložena po dobu trvání relace.
 
Údaje jsou ukládány do souborů protokolu, aby byla zajištěna funkčnost webových stránek. Údaje používáme také k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. Údaje nejsou v této souvislosti analyzovány pro marketingové účely.

 

2. Popis a rozsah zpracování údajů
 Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky a odešlete údaje prostřednictvím kontaktních formulářů, náš systém automaticky shromažďuje údaje a informace z vašeho počítačového systému. Shromažďovány jsou následující údaje: 
 
Informace o typu prohlížeče (a jeho verzi), operačním systému, poskytovateli internetových služeb, IP adrese, datu a čase přístupu, internetových stránkách, ze kterých systém návštěvníka přistupuje na naše webové stránky, internetových stránkách, na které systém návštěvníka přistupuje prostřednictvím našich webových stránek, kliknutí.
 
Údaje se také ukládají do souborů protokolu našeho systému. Tyto údaje nejsou ukládány společně s dalšími osobními údaji.

 

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů
 Právním základem pro dočasné uložení osobních údajů a souborů protokolů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, protože uložení je nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti. Oprávněný zájem spočívá v tom, že nemůžeme nabízet webové stránky, pokud nejsou k dispozici, uložena a jinak zpracována technicky potřebná nastavení. Zpracování je rovněž nezbytné za účelem odhalení, obrany a zdokumentování útoků na integritu a funkčnost webových stránek. To má přednost před zájmy a/nebo právy návštěvníků webových stránek, neboť ti je navštěvují z vlastní vůle a zpracování osobních údajů mohou zastavit prostým opuštěním webových stránek.

 

4. Doba zpracování
Osobní údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k naplnění účelu, pro který byly shromážděny. V případě shromažďování údajů pro poskytování webových stránek je to v okamžiku, kdy skončí příslušná relace.
 
Pokud jsou údaje uloženy v souborech protokolu, je tomu tak nejpozději po 7 měsících, počínaje vygenerováním souboru protokolu. Uchování osobních údajů po uplynutí této doby je možné; v takovém případě jsou však IP adresy návštěvníků smazány nebo anonymizovány, takže již není možné návštěvníka identifikovat.

 

5. Zpřístupnění třetím stranám
Osobní údaje, které shromažďujeme v rámci webových stránek, zásadně nepředáváme třetím stranám, s výjimkou těchto případů:

  • společností v rámci skupiny Bell Food Group, tj. skupiny, do které patříme;
  • poskytovatelů služeb, kteří nám pomáhají při péči, údržbě, využívání, vyhodnocování a aktualizaci webových stránek;
  • všech státních institucí a soudů, pokud nám mohou závazně nařídit poskytnutí údajů.

V této souvislosti bychom rádi upozornili, že vám prostřednictvím našich webových stránek poskytujeme naše obecné kontaktní údaje (např. info@huegli.cz, kontaktní formuláře a centrální telefonní čísla) a že nám při zpracování vašich případných dotazů zaslaných prostřednictvím našich kontaktních údajů pomáhají třetí strany. E-maily zaslané na naše obecné e-mailové adresy a kontaktní formuláře jsou třetími stranami kontrolovány z hlediska malwaru, phishingu, spamu a dalších možných kyber útoků - také z důvodu bezpečnosti našich IT systémů -, jsou předem roztříděny podle témat a kontaktních osob a poté zaslány příslušným zaměstnancům naší společnosti. 
 
Používáme šifrování SSL/TLS, abychom co nejlépe ochránili data, která nám předáváte, před zobrazením třetími stranami na internetu. To poznáte tak, že před doménou v prohlížeči je uvedeno "https://" a zobrazí se symbol zámku. Pokud je aktivováno šifrování SSL/TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetí strany.

 

6. Místo zpracování údajů
Údaje jsou zpravidla zpracovávány v Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku. Komise EU přijala rozhodnutí o odpovídající ochraně ve prospěch Švýcarska ve smyslu článku 45 GDPR (2000/518/ES).

Údaje, které zpracovávají třetí strany, např. v souladu s oddílem 12 těchto zásad nebo při poskytování, používání a údržbě námi používaného softwaru nebo hardwaru a IT prostředí naší společnosti jako celku, jsou někdy zpracovávány také ve třetích zemích. V souladu s čl. 44 a následujícími GDPR jsme s těmito společnostmi uzavřeli potřebné dohody a přijali nezbytná opatření, abychom zajistili zákonnost předávání údajů.

 

7. Používání souborů cookie
 Naše webové stránky používají soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem do počítačového systému návštěvníků webových stránek. Při vstupu na webové stránky může být soubor cookie uložen v operačním systému uživatele. Účelem používání souborů cookie je zjednodušit používání webových stránek. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. U nich je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.
 
Pro následující funkce potřebujeme následující soubory cookie:
 
Přijetí potvrzení souborů cookie
V souborech cookie se ukládají a přenášejí následující údaje:
 
Přijímání souborů cookie
Uživatelské údaje shromážděné pomocí technicky nezbytných souborů cookie se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů.
 
Kromě technicky nezbytných souborů cookie používáme také soubory cookie, které nejsou technicky nezbytné a které umožňují analýzu chování návštěvníků webových stránek při surfování. Tímto způsobem jsou zpracovávány následující osobní údaje:
 
Zadané vyhledávací výrazy, četnost zobrazení stránek, používání funkcí webových stránek, anonymizovaná IP adresa. 
 
Účelem používání analytických souborů cookie je zlepšit kvalitu našich webových stránek a jejich obsahu. Prostřednictvím analytických souborů cookie se dozvídáme, jak jsou webové stránky využívány, a můžeme tak neustále optimalizovat naši nabídku.
 
Při prvním vstupu na naše webové stránky jsou návštěvníci aktivně informováni o používání souborů cookie pro účely analýzy a je vyžadován jejich souhlas se zpracováním osobních údajů v této souvislosti. V této souvislosti je rovněž uveden odkaz na tyto zásady ochrany osobních údajů. Při dalších návštěvách se nástroj pro správu souborů cookie aktivně nezobrazuje. Návštěvníci webových stránek však mohou nastavení v tomto nástroji kdykoli změnit kliknutím na následující odkaz: 
 
Nastavení souborů cookie
 
Souborům cookie můžete také obecně zabránit v nastavení prohlížeče. 
 
Příklad prohlížeče Edge (Microsoft): 
NASTAVENÍ - SOUBORY COOKIE A OPRÁVNĚNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK - SPRÁVA A MAZÁNÍ SOUBORŮ COOKIE A DAT WEBOVÝCH STRÁNEK
 
Pokud jsou soubory cookie na našich webových stránkách deaktivovány, je možné, že již nebude možné využívat všechny funkce webových stránek v plném rozsahu. Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na další webové stránky. Upozorňujeme, že nemáme kontrolu nad soubory cookie či jinými technologiemi na těchto jiných webových stránkách a nevztahují se ně ani tyto zásady.

 

8. Newsletter / Mailing list
Na našich webových stránkách se můžete přihlásit k odběru bezplatného newsletteru nebo mailing listu (dále jen "newsletter"). Možnost zasílání newsletterů je k dispozici také v rámci procesu objednávky a při kontaktování na našich webových stránkách. Odběr newsletteru lze kdykoli zrušit. Příslušný odkaz naleznete v každém newsletteru.
 
Při registraci k odběru newsletteru mohou být na vstupní obrazovce požadovány následující údaje, které nám budou předány, pokud budou vyplněna příslušná pole:
 
Kategorie dotazu, titul, jméno, příjmení, firma, ulice, PSČ, město, země, telefon, fax, e-mail, jazyk, datum a čas registrace, souhlas se zásadami ochrany osobních údajů.

POVINNÝMI POLI JSOU POUZE E-MAILOVÁ ADRESA A SOUHLAS SE ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 
 
Právním základem pro zpracování údajů po registraci uživatele k odběru newsletteru je čl. 31 odst. 1 švýcarského spolkového zákona o ochraně dat – Bundesgesetz über den Datenschutz/ Federal Act on Data Protection (dále jen „FADP“), pokud uživatel udělil souhlas, a čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas subjektu údajů) v rámci působnosti GDPR.
 
V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro zasílání newsletterů nejsou předávány žádné údaje třetím stranám, s výjimkou skupiny Bell Food Group, tj. skupiny společností, do které patříme, a třetích stran, které poskytují technickou podporu pro zasílání newsletterů. Údaje jsou předávány za účelem jejich uložení v centrálních datových centrech skupiny Bell Food Group a za účelem přípravy analýz a strategií pro obchodní aktivity skupiny Bell Food Group.
 
Účelem shromažďování údajů je poskytnout zájemcům informace o naší společnosti a definovat strategie, témata nebo jiné cíle v souvislosti s komunikací.
 
Osobní údaje shromážděné v této souvislosti budou vymazány, jakmile subjekt údajů zruší odběr newsletteru.

 

9. Kontaktní formuláře
Kontaktní formuláře jsou k dispozici na našich webových stránkách. Pokud návštěvník webových stránek tuto možnost využije, údaje zadané do vstupní masky nám budou předány a uloženy. Tyto údaje jsou
 
Jsem (typ osoby), otázka týkající se, titul, jméno, příjmení, firma, ulice, PSČ, město, země, telefon, fax, e-mail, obdržené mediální sdělení, zpráva, datum a čas registrace, zpráva, souhlas se zásadami ochrany osobních údajů.

POUZE ÚDAJE OZNAČENÉ ČERVENĚ VÝŠE JSOU POVINNÁ POLE.
 
Případně se můžete obrátit na e-mailovou adresu datenschutz.CH@bellfoodgroup.com nebo telefonicky. V takovém případě budou uloženy osobní údaje uživatele předané e-mailem nebo telefonicky, zejména e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Upozorňujeme, že do tohoto procesu jsou zapojeny třetí strany - viz bod 5 těchto zásad ochrany osobních údajů.
 
Právním základem pro zpracování údajů je čl. 31 odst. 1 FADP a v rámci působnosti GDPR čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas subjektu údajů).
 
Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží výhradně ke zpracování kontaktu.
 
Osobní údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k naplnění účelu, pro který byly shromážděny.
 
Uživatel má možnost kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním e-mailu na adresu info@huegli.cz. V takovém případě nelze ve zpracování osobních údajů a komunikaci s uživatelem pokračovat, pokud neexistuje jiný právní titul ke zpracování osobních údajů.

 

10. Práva subjektu údajů
Vůči nám jako správci máte následující práva, a to vždy v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů:
 
Právo na přístup k osobním údajům
Můžete si od nás vyžádat potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají. Pokud k takovému zpracování dochází, můžete si od nás vyžádat informace v rozsahu stanoveném zákonem (čl. 15 GDPR).
 
Právo na opravu
Pokud jsou zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné, máte vůči nám právo na opravu a/nebo doplnění. Opravu musíme provést neprodleně, jakmile nás informujete o tom, jak mají být tyto údaje správně zaznamenány (čl. 16 GDPR).
 
Právo na omezení zpracování
Můžete požádat o omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají (čl. 18 GDPR).
 
Právo na výmaz (právo být zapomenut)
Můžete nás požádat o vymazání osobních údajů, které se vás týkají (čl. 17 GDPR).
 
Pokud jsme zveřejnili osobní údaje, které se vás týkají, a jsme povinni je vymazat podle platných předpisů o ochraně osobních údajů, přijmeme vhodná opatření, včetně technických opatření, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení, abychom informovali správce údajů, kteří zpracovávají osobní údaje, že jste je jako subjekt údajů požádali o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií či replikací těchto osobních údajů.
 
Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které jste nám sdělili. Máte také právo požadovat, abychom tyto údaje předali jinému správci (čl. 20 GDPR).
 
Právo vznést námitku
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů (čl. 21 GDPR).
 
Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 
Právo odvolat souhlas
Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. (čl. 7 odst. 3 GDPR). Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleného před jeho odvoláním. 
 
Automatizované individuální rozhodování včetně profilování
Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování - včetně profilování - které má pro vás právní účinky nebo se vás podobně významně dotýká (čl. 22 GDPR).
 
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu:
 
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, +420 234 665 800, +420 234 665 111 (Ústředna), ID datové schránky: qkbaa2n, email: posta@uoou.gov.cz  

 

11. Zpracování údajů třetími stranami
Používáme pluginy od následujících třetích stran:

Název služby Poskytovatel Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele
Friedly Captcha Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, Německo https://friendlycaptcha.com/privacy/

 
Když navštívíte naše webové stránky, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery třetích stran. Obsah zásuvného modulu je touto třetí stranou přenášen přímo do vašeho prohlížeče a integrován do stránky. Prostřednictvím této integrace získává třetí strana informaci o tom, že váš prohlížeč navštívil příslušnou webovou stránku, a to i v případě, že u této třetí strany nemáte účet nebo profil. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny přímo z vašeho prohlížeče na server třetí strany a tam uloženy.
 
Účel a rozsah shromažďovaných údajů a další zpracování a používání údajů těmito třetími stranami, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně údajů příslušné třetí strany, jak uvedeno výše.

 

12. Google Analytics
Naše webové stránky využívají službu "Google Analytics" společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) k analýze používání webových stránek návštěvníky. Webové stránky používají "cookies" - textové soubory, které se ukládají do vašeho koncového zařízení. Informace shromážděné pomocí souborů cookie se zpravidla odesílají na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.
 
Na těchto webových stránkách se používá anonymizace IP. IP adresa uživatelů je zkrácena v rámci členských států EU a Evropského hospodářského prostoru. Toto zkrácení eliminuje osobní odkaz na vaši IP adresu. V rámci smlouvy o poskytování údajů o objednávkách, kterou jsme uzavřeli se společností Google Inc. používá společnost Google Inc. shromážděné informace k analýze používání webových stránek a poskytuje služby spojené s používáním internetu.
 
Máte možnost zabránit ukládání souborů cookie ve svém zařízení - viz část 7 těchto zásad.
 
Můžete také použít doplněk prohlížeče, který zabrání odesílání informací shromážděných pomocí souborů cookie společnosti Google Inc. a jejich používání společností Google Inc. Následující odkaz vás přenese na příslušný zásuvný modul:  
 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
 
Zde najdete další informace o používání údajů společností Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.